Kjøpsvilkår

Kjøpsvilkår

Når du handler hos oss, godtar du våre kjøpsbetingelser som gjelder for privatkunder. Du må være over 18 år. Din bestilling er bindende, men etter lov om angrerett har du rett til å gå fra kjøpet. Når varen er mottatt har du full returrett for det ubrukte produktet i 14 dager. Vi håper du blir fornøyd med Dungo babypose og ønsker tilbakemelding du har noe du ønsker å formidle om produktet. Vi tar imot både positiv og negativ tilbakemelding.

Parter

Selger av Dungo Babyposer er firmaet Bugges As. (Org.nummer: 991756396 og epost post@dungo.no) og betegner her som selger/selgeren.

Adresse :

Ekkoveien 35, 1341 Slependen
Telefonnummer: +4767567374

Kjøper er den forbrukeren som foretar bestillingen, og betegnes i det følgende som kjøper/kjøperen.

Priser

Prisene våre er inkludert merverdiavgift, men eksklusiv frakt.

Bestilling

Etter bestilling vil du motta en ordrebekreftelse fra oss som viser hva du har bestilt.

Betaling

Selgeren kan kreve betaling for varen fra tidspunktet som sendes fra selgeren til kjøperen. Vi benytter markedsledende PayPal og Stripe. Vi kan ikke se dine private kortopplysninger.

Dersom kjøperen bruker kredittkort eller debetkort ved betaling, kan selgeren reservere kjøpesummen på kortet ved bestilling. Kortet blir belastet samme dag som varen sendes.

Levering

Levering er skjedd når kjøperen, eller hans representant, har overtatt tingen.

Hvis ikke leveringstidspunkt angir bestillingsløsninger, skal selgerne levere til kjøper uten ugyldig opphold og senest 30 dager etter bestillingen fra kunden. Varen skal leveres hos kjøperen med mindre annet er særskilt avtalt mellom partene.

Etter å ha valgt en vare går du fra handlekurven videre til kassen hvor frakt tillegges kjøpesummen. Her kan du velge å hente Dungo posen på Slependen.

Babyposen sender normalt samme dag etter din bestilling er mottatt. Vi benytter posten med sporing innen Norden (Norge, Sverige, Danmark og Finland). Normalt tar postforsendelser fra 2-5 virkedager. Frakt i Norge belastes med kr 149 og frakt i Norden belastes med kr 312.

Du får oppgitt sporingsnummer på din ordrebekreftelse. Posten vil gi deg beskjed når pakken er ankommet ditt lokale postkontor.

Frakt og ekspedisjonsgebyr.

Vi sender pakker daglig med posten. Vi bruker posten Norge med sporingsnummer, forsendelsestid på 3-5 virkedager må forventes. Vi har risikoen for produktet inntil du har fått produktet i din besittelse.

Bedriften: BUGGES AS
Adresse: Ekkoveien 35, 1341 Slependen
Telefonnummer: +4767567374

Undersøkelse av produkt og forhandlere

Etter at du har mottatt produkt, må du så snart ha anledning til det og innen rimelig tid, undersøke om leveringen er i samsvar med ordrebekreftelsen, om produktet er blitt skadet under transporten, eller om produktet eller det har feil eller mangler. Ta kontakt hvis noe er galt, så vil vi hjelpe deg.

Hvis det foreligger en mangel ved at de må kjøpes innen rimelig tid etter at den ble oppdaget eller burde ha blitt oppdaget, gi selger melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen. Kjøper har alltid reklamert tidsnok dersom det skjer innen 2 mnd. fra mangelen ble oppdaget eller burde blitt oppdaget. Reklamasjon kan skje senest til år etter at kjøper overtok varen. Dersom varen eller deler av den er ment å være vesentlig lenger enn til år, er reklamasjonsfristen fem år.

Dersom varen har en mangel og dette ikke skyldes kjøper eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 6 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, velge mellom retting og levering, kreve prisavslag, kreve avtale hevet og/eller kreve erstatning fra selgeren.

Reklamasjon til selgeren bør skje skriftlig.

Retting eller omlevering
Kjøperen kan velge mellom å kreve mangelen rettet eller levering av tilsvarende ting. Selger kan likevel motsette seg kjøperens krav dersom gjennomføringen av kravet er umulig eller volder selgere urimelige kostnader. Retting eller omlevering skal foretas innen rimelig tid. Selger har i utgangspunktet ikke rett til å foreta mer enn å avhjelpsforsøk for samme mangel.

Prisavslag
Kjøper kan kreve et passende prisavslag dersom de ikke blir rettet eller omlevert. Dette innebærer at forholdet mellom nedsatt og avtalt pris svarer til forholdet mellom tingens verdi i mangelfull og kontraktsmessig stand. Dersom spesielle grunner taler for det, kan prisavslaget i stedet settes som mangelens betydning for kjøperen.

Heving
Dersom varen ikke er rettet eller omlevert, kan kjøperen også kjøpe når mangelen ikke er uvesentlig.

Reklamasjon og garanti.

Alle Dungo produktene er garantert å være uten feil. Hvis det oppdages feil eller mangler må du innen rimelig tid gi oss beskjed om det. Feilen må foreligge når du mottar produktet. Dersom produktet har feil eller mangler kan du kreve retting av feilen, få et nytt tilsvarende produkt eller kjøpet. Vi følger alle gjeldende norske lover og forskrifter på dette området.

Angrerett

Angreretten gir deg rett til å angre ditt kjøp. Angreretten gjelder for varer kjøpt i vår nettbutikk. Angreretten forutsettes at du senest innen 14 dager etter mottak av leveringen gir oss melding om dette. Dersom du ikke har mottatt angrerett skjema enten i ordrebekreftelsen eller ved levering av produktet, utvides denne fristen til tre måneder.

For at angreretten skal gjelde, må produktet være i den stand du mottok det. Eventuell returforsendelse må betales av deg. Du har selv ansvar for produktet er forsvarlig pakke for returtransport i Dungos orginalemballasje. Nærmere opplysning om hvordan du benytter deg av angreretten, framgår av angrerettskjemaet

Last ned angrettskjema

Forbrukerrådet i ditt fylke kan svare på spørsmål du måtte ha om angrerettloven, kjøpsloven eller andre regler for deg som forbruker.

Med mindre avtaler er unntatt fra angrerett, kan kjøperen angre kjøpet av varen i henhold til angrerettloven.

Kjøperen må gi selger melding om bruk av angreretten innen 14 dager fra fristen begynner å løpe. Jeg frister alle kalenderdager. Dersom fristen ender på en lørdag, helligdag eller høytidsdag forlenges fristen til nærmeste virkedag.

Angrefristen anses overholdt dersom melding er sendt før utløpet av fristen. Kjøper har bevisbyrden for at angreretten er blitt gjort gjeldende, og meldingen bør derfor skje skriftlig (angrerettskjema, e-post eller brev).

Angrefristen begynner å løpe:

Ved kjøp av enkeltstående varer vil angrefristen løpe fra dagen etter varen(e) er mottatt.
Selges et abonnement, eller avtaler regelmessig levering av identiske varer, løper fra dagen etter første forsendelse er mottatt.
Består kjøpet av flere leveranser, vil angrefristen løpe fra dagen etter siste leveranse er mottatt.
Angrefristen utvides til 12 måneder etter utløpet av den opprinnelige fristen dersom selger ikke før avtaleinngåelsen opplyser om at det foreligger angrerett og standardisert angreskjema. Tilsvarende gjelder ved manglende opplysning om vilkår, tidsfrister og fremgangsmåte for å benytte angreretten. Sørg for næringsdrivende for å gi opplysningene i løpet av disse 12 månedene, utløper angrefristen likevel 14 dager etter dagen kjøperen mottok opplysningene.

Ved bruk av angreretten må leveres tilbake til selgeren uten unødig opphold og senest 14 dager fra melding om bruk av angreretten er gitt. Kjøper dekker de direkte kostnadene ved å returnere varene, med mindre annet er avtalt eller selger har unnlatt å opplyse om at kjøper skal dekke returkostnadene. Selgeren kan ikke fastsette gebyr for kjøperens bruk av angreretten.

Kjøper kan prøves på en forsvarlig måte for å angi varens art, egenskaper og funksjoner, uten at angreretten faller bort. Dersom prøving eller test av varen går utover hva som er forsvarlig og nødvendig, som å teste produktet under søvn, kan kjøperen bli ansvarlig for eventuell redusert verdi på varen.

Selgeren er forpliktet til å tilbakebetale kjøpesummen til kjøperen uten unødig opphold, og senest 14 dager fra selgeren fikk melding om kjøperens beslutning om å benytte angreretten. Selger har rett til å holde tilbake betalingen til han har mottatt varene fra kjøperen, eller til kjøper har lagt frem dokumentasjon for at varene er sendt tilbake.

Uavhentede pakker

Hvis du ikke henter pakken på utleveringsstedet og den derfor blir sendt i retur til oss, har du ikke benyttet deg av angreretten, i henhold til Angrerettloven. Du er fortsatt ansvarlig for kjøpet du har gjort og du vil bli belastet med fraktomkostninger tur - retur og et gebyr pålydende kr 250,-.

Force majeure

Skulle det oppstå en situasjon som gjør det umulig for oss å levere eller foreta pliktig omlevering av Dungo babypose, og som etter vanlige kjøpsrettslige regler regnes som Force majeure opphører de rammede deler forpliktelser så lenge den ekstraordinære situasjonen vedvarer. Som Force majeure regnes som eksempelndring, streik, lockout eller andre omstendigheter som partene ikke råder over, slik som krig, brann, eksplosjon eller inngrep fra offentlige myndigheter. Det samme gjelder en foreløpig endring av krav til merking av produkter, varseltekster, salgsforbud eller beslutning fra myndighetene som påvirker markedet og produkter i negativ retning eller unormal nedgang i markedet.

Personopplysninger

Vi ber om persondata som er nødvendig for å effektuere ordren din. I forbindelse med kunderegistreringer for å kunne gjøre varekjøp i Dungos nettbutikk vil det måtte lagres noen personopplysninger om deg. Når du gjennomfører en handel oppbevares blant annet navn, adresse og e-postadresse. Denne informasjonen trengs for å levere varene til deg via transportøren vi velger, samt kontakte deg om forhold i forbindelse med bestillingen. Dungo er i tillegg pålagt å oppbevare denne informasjonen i forbindelse med regnskapsføring, avgiftshåndtering og eventuell garanti-/returhåndtering, slik at denne historikken ikke kan slettes.
Av sikkerhetshensyn oppbevares også ip-adressen som er benyttet for å registrere bestillingen. Kortnummer for betalinger oppbevares ikke av Dungo utover det som er nødvendig for å sikre effektiv håndtering av eventuelle problemer med belastning, oppheving av reservasjoner og kreditering. Vår partner for kredittkorthåndtering er stripe.com. Nettløsningen bruker og krever en informasjonskapsel for å kunne seg og gjennomføre en bestilling. (Det er mulig å se på produkter uten å bruke informasjonskapsler.) Nettløsninger forsøker også å lagre en permanent informasjonskapsel som brukes for å gjenkjenne deg når du kommer tilbake. Denne kan slettes ved å slette nettleserens cash-filer.

Dungo selger eller deler ikke personopplysninger til tredjeparter, og bytter eller videreformidler heller ikke slik informasjon med tredjepart.

Konfliktløsning

Klager rettes til selger innen rimelig tid, jf. punkt 9 og 10. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukertilsynet for mekling. Forbrukertilsynet er tilgjengelig på telefon 23 400 600.

Europa-Kommisjonens klageportal kan også brukes hvis du ønsker å inngi en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruker bosatt i et annet EU-land. Klagen inngis her: http://ec.europa.eu/odr.