Dungo pose med lengde 130 cm

Dungo posene er 100 cm fra toppen av skulderstroppen til nederste del av posen. Det har vært standard størrelse på posene i flere år. Men dette året har jeg fått flere henvendelser om lengre Dungo poser og har derfor inngått avtale med firmaet som produserer Dungo poser for oss. De vil produserer poser med 130 cm lengde med en produksjonstid på 7-8 uker. Hvis du ønsker å bestille denne lengden, ta kontakt med oss på våre nettsider "Kontakt oss". Dungo pose med 130 cm lengde kan bestilles i en helårs- og/eller en lett utgave. Da dette er en spesialbestilling, betaler du halve kjøpesummen ved bestilling og det resterende beløp når Dungo posen ankommer vårt lager.
Back to blog

Leave a comment

Please note, comments need to be approved before they are published.