Dungopose 2020

Prisene på Dungoposene har vært stabile i mange år.
Vår produsent i Polen hever nå prisene 10%, dette fordi levekostnadene har økt betydelig og minimum timelønn har økt med over 15 %. Det er kvinner som bor i landlige områder utenfor Krakow som syr Dungo posene for norske barn. Området har ikke mye annen industri, så arbeidet på produksjonsbedriften er en viktig inntekskilde for kvinnene.  Det er mitt håp at disse kvinnene også får ta del i den generelle velstandsøkningen som Polen opplever.  Dungo posene vil derfor fra 1.1.2020 koste 10 % mer. 

 

Back to blog

Leave a comment

Please note, comments need to be approved before they are published.