Urolige tider gir økt pris på Dungo posen

Fra 1. september 2022 vil prisen på standard 100 cm Dungo poser økes. Dette er på grunn av prisvekts i produksjons landet. Helårs posen vil koste kr 1988 og den lette vil koste kr 1449. Prisen på lange 130 cm poser forandres ikke på nåværende tidspunkt.
Back to blog

Leave a comment

Please note, comments need to be approved before they are published.